Návod k použití a skladování spárovek

Spárovky: lepené, jednovrstvé desky – zásady skladování, aklimatizace a správné manipulace s výrobkem

POPIS VÝROBKU

SPÁROVKA – jednovrstvá, lepená deska napojovaná nebo průběžná

Lepené desky jednovrstvé, spárovky se vyrábějí z masivních hranolů listnatých nebo jehličnatých dřevin vysušených na vlhkost 8 - 12%. U spárovek napojovaných jsou hranolky od délky napojované cinkovaným spojem a na šířku tupým spojem pomocí PVAC lepidel (lepení 3D) nebo polyuretanovými (lepení 4D) lepidly, dle druhu spárovek. Lamely v šířkách od 40mm do 120mm lepené ve variantě na tupo a ve variantě s kolíky domino. Kvality B, C, D rustik nejsou standartně v ceně tmeleny pokud nebude zákazníkem odsouhlasení barva tmelů. Lepené desky se vyrábějí jako jednovrstvý konstrukční dřevařský polotovar, určený pro další zpracování a následné použití v interiéru. Pro použití v exteriéru je nutné upřesnit-specifikovat, které skladové spárovky lze v tomto prostředí a za jakých podmínek použít. Desky jsou bez povrchové úpravy, většinou balené jednotlivě a broušené zrnem 80 nebo 120. 

SKLADOVÁNÍ POLOTOVARU

Desky je nutné skladovat zabalené v ochranné fólii v uzavřených a suchých prostorech. Je potřebné je chránit před přímým slunečním zářením. Doporučené klima v místnosti, kde budou výrobky užívány, je teplota okolo 20°C, relativní vlhkost vzduchu 60%. Desky při skladování nesmí být skladovány v přímé blízkosti topení (topných těles), v blízkosti studených a vlhkých stěn, dveří nebo oken. Balík desek, ale i jednotlivé desky, je potřeba skladovat naležato a dostatečně podložené – alespoň dvěma stejnými podložkami na jeden běžný metr, umístěny příčně vůči podélnému směru desky. Je potřebné zabránit mechanickému poškození, vzniklému např. při házení, deformování apod. a posouvání desek proti sobě (stopy po smykání, poškrábání apod.) Nedoporučujeme desku opírat do rohu nebo o zeď. Pokud je deska více jak 40 cm široká a delší než 1 metry, tak doporučujeme okamžitě ustavit do předem připravených konstrukcí a neskladovat je déle, než je nezbytně nutné. Pokud je budete chtít skladovat, tak podle pokynů, které jsou výše. Na upevnění desky doporučujeme vyrobit svlakové spoje, které zpevní desku a zabrání kroucení desky. Díky svlakům bude deska stabilní a zabrání se poškození výrobku. 


ZPŮSOB AKLIMATIZACE PŘED DALŠÍM ZPRACOVÁNÍM

Před zpracováním je nutné desky zkontrolovat. Reklamace zjevných viditelných jakostních a technických vad musí být uplatněny před zpracováním. Reklamovat lze pouze desku, která je v původním formátu. Desky je nutné před zpracováním aklimatizovat min. 48 hodin při pokojové teplotě (20-22°C). Délka aklimatizace může být delší, záleží na prostředí, kde byla skladována před výrobou. Pokud deska před aklimatizací prodělala delší provoz nebo byla skladována za výrazně odlišných podmínek od klimatu, v kterém bude užívána nebo zpracována, je třeba aklimatizaci dostatečně prodloužit, a to i případně o proces, kdy nejprve bude aklimatizována deska v obalu (pro mírnější přechod mezi prostředím) a až následně bude deska rozbalena a aklimatizována bez obalu. Desku, kterou jste vyndali z fólie, je nutné uložit ve vodorovné poloze. Z obou stran musí být desky volně přístupné působení vzduchu, podložené podkladovými prokládky. Nespotřebovaný polotovar, zbytkový formát skladujte taktéž dle výše uvedených zásad skladování. Je nutné dbát na klimatické podmínky zpracovaných desek, zabránit extrémním klimatickým podmínkám (např. velmi suchý nebo velmi vlhký vzduch apod.), nebo výrazným změnám prostředí při zpracování a zabudování do staveb. Materiál masivní dřevo reaguje na změnu teploty a vlhkosti, neustále „žije“ i po zpracování ve výrobku. Pohlcuje nebo uvolňuje vzdušnou vlhkost ze svého okolí a na tu reaguje tvarovými změnami. Mění rozměr, deformuje se, sesychá nebo bobtná. Z tohoto důvodu je nutné dbát na to, aby i po zabudování mohla deska dilatovat a měla možnost tvarových změn. Při správném klimatu v místnosti a dobré povrchové úpravě jsou rozměrové změny malé. Přesto i tak může vzniknout malá deformace a jemné povrchové trhliny. U masivních materiálů je to přirozené a nepatří to k výrobním vadám.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Desky je potřeba ošetřit a povrchově upravit, vždy z obou stran a na všech hranách stejným způsobem a materiálem (lak, olej, vosk apod.) a jeho množstvím. Pro každé konečné použití je nevyhnutelná kvalitní povrchová úprava celého povrchu desek, která brání prudkým změnám vlhkosti v materiálu. 

Výrobce polotovaru ani prodejce nezodpovídá za chyby na materiálu, které se projeví na výrobku při porušení výše uvedených zásad aklimatizace polotvaru před zpracováním nebo užitím výrobku v nevhodném klimatu.

Neváhejte nás kontaktovat rádi vám poradíme a vytvoříme nabídku.

Pro informace a kalkulacesklady.reziva@gmail.com