Technické a záruční podmínky společnosti

Tyto podmínky upravují podmínky záruky a odpovědnosti za výrobky dodávané společností OKAN TRADING s.r.o. (dále jen „společnost“).

Společnost dodává výrobky výhradně z přírodního dřeva, jehož vlastnosti jsou dány jeho přirozenou povahou. Zákazník bere na vědomí, že charakteristika dřeva je nepravidelná a nepředvídatelná a přejímá odpovědnost za drobné nesrovnalosti jako jsou praskliny, rýhy, suky a to i později vzniklé či objevené.

Zájmem společnosti je spokojený zákazník a proto jsou veškeré dodávky řešeny na základě jeho pokynů, požadavků a objednávky. Pokud není v objednávce uvedeno jinak, je dodáváno v obvyklé kvalitě, dle volby společnosti a neposkytuje se záruka za žádné specifické vlastnosti.
Zákazník přebírá odpovědnost za zboží okamžikem převzetí a je v jeho zájmu a odpovědnosti, aby ho vhodně přepravoval, skladoval a ošetřoval. Toto může být zásadní pro pozdější vlastnosti zboží.

Podmínkou záruky a odpovědnosti za vady je vhodná a pravidelná údržba v souladu s charakteristikou materiálu. Společnost může poskytnout pokyny k dané údržbě, avšak ta závisí i na způsobu instalace a použití zboží.

Pokud není dohodnuto jinak, Instalace a použití zboží je zcela v odpovědnosti zákazníka s tím, že společnost neodpovídá ani za případné doporučení či návrhy, jež byly mezi ní a zákazníkem komunikovány. Pro bližší informace či pomoc s instalací může společnost zákazníkovi doporučit odbornou firmu.

Veškeré výrobky jsou dodávány v souladu s obvyklou kvalitou s ohledem na přírodní charakter materiálu. Kvalitu výrobku zákazník kontroluje a odsouhlasuje přezkoumáním vzorku, objednávkou a nejpozději převzetím zboží. Jakákoli pozdější reklamace nesouladu s objednávkou nelze uznat.

Výrobky jsou dodávané v souladu s objednanými rozměry s těmito technickými tolerancemi:

  • řezivo z pily: odchylka 0,5mm až 1,5 cm
  • řezivo polotovar, výrobek: odchylka 0,01 mm až 2 mm

Nad rámec shora uvedených odchylek je třeba počítat s přirozenou roztažností dřeva a dalšími vlastnostmi, jež se můžou v čase a prostředí měnit.

Společnost neodpovídá za vady způsobené třetími osobami či vyšší moci. V případě vad, za které společnost nedopovídá, je třeba vzít v potaz, že dodaní zboží je dodávané na míru a nelze jej vrátit ani částečně bez dohody se společností.

Na dodávané zboží se poskytuje záruka v souladu s vystaveným záručním listem, jinak záruka není. Zákazník má právo reklamovat vady, pouze pokud vznikly vadnou výrobou ve výrobním procesu společnosti.
Provedením objednávky, zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a dalšími obchodními dokumenty společnosti, že s nimi souhlasí a že bere na vědomí, že dodávka a vztahy z ní vyplývající se jimi budou řídit. Jakékoli odchylné podmínky je možné sjednat pouze písemnou formou. Veškeré dotazy, komunikace, výhrady a poptávky učiněné v průběhu sjednávaní objednávky či po něm nebudou brány v potaz.

Dbejte na teplotu a vlhkost vzduchu. 

V místnostech s dřevěnými obklady by měla být optimální relativní vlhkost vzduchu od 40 do 55 procent a teplota mezi 15 a 23 stupni. Při rovnovážné hodnotě vlhkosti ve dřevě obkladový materiál nemění tvar. Více o vlhkosti staveb a výrobků ze dřeva pro interiérové použití.

Platnost cenové nabídky je časově omezená na dobu trvání 3 měsíců, záloha před započetím výroby 50%, doplatek 50% je splatný při předání - převzetí dodáním zakázky k zákazníkovi. Doba výroby zakázky se stanovuje dle dohody a vytížení zakázky. Uvedené ceny jsou bez DPH. V případě objednání dopravy se cena můžete nezávisle měnit podle skutečné váhy a rozměru zásilky a objemu balného. Oddělení výroby a technologie společnosti.

Tyto podmínky jsou platné od 1. 1. 2020

OKAN Trading s.r.o.

Neváhejte nás kontaktovat rádi vám poradíme a vytvoříme nabídku.

Pro informace a kalkulacesklady.reziva@gmail.com